Rodzaje eventów

Organizacja eventu non-profit z wykorzystaniem social media

Organizacja eventu o charakterze non-profit dotyczy najczęściej zbiórki pieniędzy na określony cel, na przykład leczenie osoby chorej, czy karmy dla zwierząt w schronisku. Tego rodzaju wydarzenia mają z reguły wybitnie lokalny charakter, a ich organizatorami są znajomi czy osoby z różnych powodów zaangażowane w akcje pomocowe. Współczesna organizacja eventu non-profit przebiega z wykorzystaniem social media, jednak jak korzystać z mediów społecznościowych najbardziej efektywnie, by event zyskał rozgłos?

Emocje

Posty powinny odwoływać się do emocji czytającego. Zaangażowanie emocji jest skutecznym sposobem zwrócenia uwagi na problem. Warto w poście zamieścić najważniejsze informacje i dane dotyczące określonego problemu. Wzbogaceniem postu będą zdjęcia lub relacje.

Zaangażowanie

Warto poprosić o osobistą obecność w wydarzeniu, a także o jego wsparcie nie tylko poprzez datki, lecz przygotowanie ciasta czy kanapek dla gości, oryginalnych dekoracji, itp. Ludzie chcą i potrafią pomagać. Ich zaangażowanie sprawia, że wiedza o wydarzeniu przekazywana jest kolejnym osobom.

Komentarze

Pod dobrym postem z pewnością pojawi się sporo komentarzy. Na każdy z nich warto odpowiedzieć. Na komentarz pozytywny odpowiedzią będzie podziękowanie za zainteresowanie i wsparcie. Bardziej problematyczne są komentarze negatywne. Tu trzeba dobrze zastanowić się, w jakim tonie utrzymać odpowiedź, o ile w ogóle zostanie ona udzielona. Nieraz lepszym rozwiązaniem jest pozostawienie negatywnego komentarza bez odpowiedzi, co nie generuje kolejnych niepożądanych treści.

Aktualizacja stanu faktycznego

Powracajmy do posta o wydarzeniu, dodając nowe informacje i aktualizując stan faktyczny. Jeśli mamy zgodę osób zaangażowanych, wymieńmy je dziękując za ich pomoc i wsparcie. Jest to bardzo miły akcent.

Grupy

Post eventowy o charterze non-profit warto zamieścić poza swoim profilem, także na wybranych grupach społecznych skupiających na przykład rodziców dzieci z tej samej szkoły, lokalną społeczność, itp.

Ostatnim etapem jest fizyczne zorganizowanie wydarzenia. Także ten etap może być łatwiejszy w przygotowaniu dzięki zaangażowaniu społeczności znajomych i nieznajomych z mediów społecznościowych.

bard