Rodzaje eventów

Wydarzenia społeczne

Wydarzenia społeczne to takie, które mają na celu wspieranie lokalnej społeczności, ukierunkowane na realizację określonych jej potrzeb: zorganizowanie opieki nad przewlekle chorym sąsiadem, zagospodarowanie ogródka przy budynku czy pomoc bezdomnym kotom. Ile społeczności, tyle potrzeb.

Pomysł na event

Dotarcie do potencjalnych uczestników wydarzenia wymaga podjęcia oryginalnych, ciekawych i niespotykanych metod. Nieraz kontrowersyjnych czy nawet drastycznych. Dzieje się tak ponieważ ludzkie tragedie, choroby, brak wsparcia bardzo spowszedniały. Media codziennie atakują nas nowymi opisami takich sytuacji. Wiele osób nie ma czasu lub chęci na aktywne pomaganie i decyduje się na wsparcie finansowe, lub całkowicie rezygnuje z pomagania. Dlatego wydarzenie o charakterze społecznym musi mieć mocny wydźwięk, by zostało zauważone. Swoistym zamiennikiem oryginalności jest gra na emocjach. Odwołanie się do empatii i współczucia również często odnosi dobry skutek.

Przeprowadzenie wydarzenia społecznego

Wydarzenia społeczne są efektywne, gdy angażują dużą liczbę uczestników. Są to jedne z trudniejszych imprez, bowiem uczestnicy niewiele wynoszą z nich dla siebie. Ograniczenia w budżecie sprawiają, że jest to raczej impreza przy kawałku ciasta i kawie, niż większa uroczystość. W zależności od wielkości społeczności i rangi problemu można wykorzystać sąsiedzkie licytacje smakołyków i przedmiotów niepotrzebnych u dotychczasowych właścicieli, zbiórkę pieniędzy, wspólną realizację określonego zadania.

Wydarzenia społeczne są wspaniałą okazją do lepszego poznania i integracji w obrębie lokalnej społeczności a udział w nich źródłem dużej satysfakcji.

bard