Najważniejsze wydarzenia

Eventy i ich znaczenie w naszym życiu

Eventy to pojęcie wykorzystywane przy okazji zorganizowanych wydarzeń, imprez czy spotkań. Nie muszą one mieć charakteru formalnego, by dostać miano „eventu”. Wystarczy, że będzie im towarzyszyło jakieś bardziej zorganizowane spotkanie czy działanie.

W przestrzeni publicznej słowo to nabrało konotacji imprezowej. Pojawiły się nawet firmy (agencje) eventowe, zajmujące się profesjonalną organizacją imprez. Dlaczego wydarzenia są dla nas takie ważne? Poniżej lista ról, jakie pełni celebrowanie wydarzeń w naszym życiu.

Integracja

Jedną z fundamentalnych funkcji eventow jest integracja osób w nich uczestniczących. Wiele wydarzeń dedykowanych jest wąskiej grupie uczestników, a ich celem jest wzajemne poznanie i nawiązanie relacji. Sztandarowym przykładem takiego wydarzenia jest impreza na otwarcie szkolenia, sezonu sanatoryjnego czy nowej dyrekcji w firmie. Wspólne biesiadowanie sprzyja poznaniu nowych ludzi, rozwiązaniu istniejących konfliktów, nawiązaniu serdecznych relacji i stworzeniu atmosfery wzajemnego zrozumienia. Wydarzenia ukierunkowane na integrację z reguły mają bardziej formalny charakter, a w ich przebieg włącza się wiele gier i zabaw zespołowych, mających na celu zacieśnienie relacji i wzajemne poznanie się.

Dobra zabawa

Celem części wydarzeń jest wyłącznie zapewnienie uczestnikom dobrej zabawy. W tej grupie eventów znajdą się wszelkiego rodzaju koncerty i imprezy dotyczące określonego wydarzenia, a których organizatorem jest administracja publiczna. Z racji organu prowadzącego impreza taka ma charakter masowy i jest imprezą typu non-profit. Za udział w wydarzeniach tego rodzaju nie płacimy biletów wstępu a ukierunkowane są na zapewnienie radości, przyjemnego spędzania czasu, choć w mniejszym stopniu również promocji miasta i jego władz. Generalnie większość takich wydarzeń, bez względu na cel imprezy powinno gwarantować dobrą zabawę uczestnikom. W przeciwnym razie nie wezmą udziału w kolejnych wydarzeniach, lub źle będą kojarzyć motyw wydarzeń (firmę, produkt, itp.).

Zacieśnianie więzi rodzinnych

To cel wydarzeń o charakterze rodzinnym. Rozluźnieniu więzi sprzyja nadmiar obowiązków, brak czasu i znaczne odległości. Dzięki wspólnie spędzonemu czasowi zaległości w kontaktach rodzinnych mają szansę zostać odrobione, a więzy rodzinne zacieśnione.

Promocja

Eventy coraz częściej służą celom marketingowym. Powiązane są z prezentacją nowych produktów i usług. Przebiegają z udziałem zaproszonych gości: gwiazd i celebrytów, przedstawicieli mediów, kluczowych klientów. Na tego rodzaju wydarzenia konieczne jest posiadanie imiennego zaproszenia.

Poszerzanie horyzontów

Wydarzenia o charakterze szkoleń czy warsztatów pozwalają na zdobycie lub poszerzenie już posiadanej wiedzy. W zależności od organizatora wydarzenia te mogą być darmowe lub biletowane.

Jak przedstawiono powyżej wspólne wydarzenia pełnią doniosłą rolę w życiu. Są okazją do nowych wrażeń, edukacji, ale przede wszystkim pozwalają na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach i dobrze się bawić.

bard